September 24, 2013

Jak se jí dánský chleba/ How to eat Danish bread

Dánský chléb je celozrnný a to opravdu z celých zrníček, proto špatně drží pohromadě. To má svůj důvod, chléb je určený jako podklad pod další dobré věci, třeba slaninu. A nejí se rukama, ale příborem.

Danish bread is wholemeal, it means that it is mostly made of whole corns and it badly holds together. The reason is that bread is used as a base for another good food like bacon. Bread is not beeing eaten by hands but with fork and knife


Scrambled eggs on Danish bread