August 30, 2013

Městská kola / City bikes


Praha se snaží začít se systémy půjčování městských kol, jeden funguje v Karlíně a další na komunitním principu se plánuje v Dejvicích. Zatím v Kodani se teď po asi 18 letech funkčního systému začnou objevovat v ulicích nová městská superkola, tedy vlastně elektrokola vybavená tabletem navigací a připojením na internet http://gobike.com/.
Cena jednoho takového kola je 80 000 DKK, tedy 280 000 Kč. A to je přibližně částka kterou potřebuje dejvický komunitní systém Rekola http://www.rekola.cz/ aby nakoupil 100 bycyklů.

Prague is trying to start a system of citybikes. One works i Karlin and the second is planed on communal base in Dejvice. Currently Kobenhavn starts after 18 years of functional system with new citysuperbikes. In real it will be electrobikes with tablet, GPS navigation and internet connection  http://gobike.com/.
The price of one city(super)bike is 80 000 DKK, so 280 000 Kč. This is the amount of money which needs Prague communal system Rekola http://www.rekola.cz/  in Dejvice to buy 100 bikes and starts to work.
 
New Kobenhavn citybike