August 12, 2013

První školní den /First school dayDnes 12.8. jdou děti v Dánsku poprvé do školy. O tři týdny dříve než ty české. Je tu sice víc prázdnin v průběhu roku než v Česku, třeba podzimní i velikonoční prázdniny jsou celý týden, ale i tak si myslím, že mají dánské děti víc školy než ty české.

Today Danish children go to the school for the first time after holidays. Three weeks earlier than Czech kids do. The school year has more holidays here than in the Czech Republic, like one week long autumn holiday  or one week of Easter holiday, but I think that Danish children have more school days then Czech children in total.
School starts on monday 12.8.