May 5, 2013

#27 Prach / Dust

Ani jsem si to za půl roku neuvědomil, ale od podzimu jsem v bytě nemusel utírat prach. Všechen nábytek je stále krásně čistý. Možná za to může neustálý vítr nebo moře, které prach ze stopadesátitisícového města pochytá. Že by důvod, proč v Českých domácnostech často nenajdete v Dánsku oblíbené regály?

I haven´t realized it in last half of a year, but I didn't have to wipe a dust in our flat from last autumn. All furniture is still pretty clean. Probably the reason is a constant wind or the sea which catches a dust from a city with one hundred fifty thousand people. Can it be the reason, why you will not often find shelves in Czech households, but they are very popular in Denmark? 

In Denmark are shelves very popular. Its nice, if you don´t need to wipe a  dust from them.