May 6, 2013

#28 Racek uřvaný / Screaming gull

Racek mořský, nenechte se zmást jménem, dal by se nazvat i racek uřvaný nebo racek vyžírač odpadků před hypermarketem. Nejhlasitější pták, kterého jsem potkal, kromě papouška kakadu, vyznačuje se táhlým krákáním. V Dánsku naštěstí nejsou příliš agresivní, jinde jsem se setkal s racky, co se snažili sežrat svačinu z ruky.

Seagull, don´t be fooled by his name, the name should be screaming gull or gull the eater of food scraps ahead of the hypermarket. The loudest bird which I met, apart from cockatoo. It is characterized by a long caw. Fortunately in Denmark they are not really aggressive, but in another country i met seagulls who tried to eat a snack from your hand...

Sea gull