May 8, 2013

#30 Na hnízdě / On the nest

Sýkorky už sedí na hnízdech! To znamená, že za dva týdny budeme mít první ptáčata a za dalších 18 dní mladé vyletí z hnízda. Zatímco sýkorka na fotce už sedí, některá hnízda se začínají stavět. Vypadá to, že skoro ve všech budkách budeme mít koňadry a jen ve dvou modřinky. 

Tits are siting on the nests! It means, that we will have first young after two weeks and they will fly out of the nest after next 18 days. While the tit on the picture is sitting, some of the nest have been just started to build. It looks, that in most of the nests we will have big tits and only in two nest boxes blue tits.

Get out of my nest!