May 7, 2013

#29 Brødrister

Když jsem byl malý, měli jsme infračervený zářič jako součást horského sluníčka, buď se zapnulo UV nebo IR záření. Teď se v Česku používá hlavně jako topení. No a v Dánsku je to kuchyňský pomocník, na kterém si můžete opéct toust, housku nebo pizzu, podobně jako na roštu nad ohněm.

When I was little we had an infrared emitter as a part of a sunlamp. It was possible to turn on UV or infrared rays on it. Now are infrared emitters in Czech Republic used mostly for heating. And in Denmark it is a kitchen helper. You can roast a toast, a baguette or a pizza on it. It is similar as roasting on a grate above the fire. 

Brødrister with the toast bread