May 4, 2013

#26 První vejce / First eggs

Naše sýkorky mají první vejce. Trochu jsme prošvihli začátek snůšky v jedné z budek, ale teď už budeme pozornější. Sýkorky totiž vejce zahrabaly do vrstvy peří a mechu. Při včerejší obhlídce jsme tak naši celkem 26 vajec. S našimi 18 obydlenými budkami bychom mohli mít dohromady kolem 150 mladých sýkorek.

Our tits have first eggs. We missed the beginning of laying eggs in one nest box, but now we are be more attentive. Tits had eggs deep in the feathers and the moos. In our yesterdays visit we found 26 eggs in total. We should have approximately 150 young birds in our 18 inhabited nest boxes! 

How many eggs is in the box? :o)