May 2, 2013

#24 Confirmation

Konfirmace je protestantská veze katolického biřmování. Je to uvádění dětí, které dosáhly věku 14 let do dospělosti a probíhá většinou v dubnu a květnu. V současné době se ale děti na konfirmaci do kostela moc nehrnou, daleko důležitější jsou pro ně bohaté dárky, které dostávají a také velká rodinná oslava.

Confirmation is protestant variation of catholic „biřmování“. Children aged 14 years are confirmed as adults. It takes place mostly in April and May. In present children don´t hurry to the church. More important for them are many presents which they get from their family and a big family celebration.

Village decorated by flags in the occasion of Confirmation.