April 11, 2013

#03. Nest box project – first observation/ Monitorování sýkorek – první kontrola

Tento týden jsme byli poprvé zkontrolovat 19 budek, které máme na starosti v rámci Nest box projektu. Na 13 z nich už sýkorky pracují! Budky budeme obcházet vždy jednou týdně a zaznamenávat postup stavby hnízd. Na fotce je nejpokročilejší hnízdo, které je z 1/4 postaveno. Sýkorky kladou vejce začátkem května.

This week we controlled at the first time our 19 nest boxes, which we care about in Nest box project. Blue tits have already started working on their nests in 13 boxes! We will control boxes once a week and record the process of construction of nests. On the photo, there is our most advanced nest, which is being already built from 1/4. Blue tits lays eggs at the beginning of May.


Our most advanced nest / Naše nejpokročilejší hnízdo