April 26, 2013

#18 Turistické značení / Tourist signs

S pěšími turisty se v Dánsku příliš nepočítá, barevné pruhy, které máme v Česku tady neznají. Turisté tu jezdí buď na kole nebo autem, proto jsou značky na silnicích. Trasa po zajímavých místech je značená kopretinou v hnědém poli u ukazatele směru a směrovky k turistickým cílům znakem na fotce.

In Denmark they do not count with hikers much. Colored strips on tourist paths which we have in Czech they don´t know. Tourists in Denmark mostly ride a bike or drive a car. In this reason tourist signs are on the roads. Tourist route is marked by a daisy in a brown field on a signpost. Signposts to interesting places have a simply symbol (on the picture). 

Sign of an interesting place next to H.C. Andersen hus signpost