April 28, 2013

#20 Malá mořská víla / Little Mermaid

Jeden ze symbolů Dánska sedí na kameni v moři u Kodaňského nábřeží. Je to místo, kam by jinak turistova noha nejspíš vůbec nevkročila. Jak je pro Dány důležitá se ukázalo v okamžiku, kdy měla opustit zemi a stát se na půl roku středem dánské expozice na Expo 2010 v Šanghaji.

One of symbols of Denmark sits on its rock in the sea close to the waterfront in Copenhagen. This is a place, on which otherwise tourist foot never step on. The importance of Little Mermaid for Danes showed up in the moment, when she have to leave country and become a center of the Danish exposition on Expo 2010 in Shanghai. 
Little Mermaid in København on its stone.