April 30, 2013

#22 Dvojité zdi / Double walls

Dánské rodinné i bytové domy mají dvojité zdi. U starších domů je mezi zdmi jen prázdná mezera, u těch novějších pak tepelná izolace z minerální vaty. Vnitřní zeď je nosná, buď betonová, porobetonová nebo z cihel, u nižších domů silná třeba jen 10 cm. Venkovní zeď je z keramických cihliček.

Danish family houses and blocks of flats have double walls.A gap between walls of old houses is empty. New houses have a gap filled by mineral wool. Inner wall is the bearing wall of house, it is made of concrete, aerated concrete or bricks. External wall is made of ceramic bricks. Lower houses like family houses have bearing wall thick only around 10 cm. 

Corner of the bearing wall with the gap filled with mineral wool cca 25 cm thick and with external wall made of ceramic bricks thick 11 cm.