April 12, 2013

#04. 1 kilogram of ads in post box / Kilo reklam ve schránce

S jarem nám do schránky přichází obrovské množství reklamních letáků. Množství reklam překonalo i předvánoční nával. Poslední zásilku jsem zvážil a vážila víc než kilo. Dánské schránky jsou ohromné, ale ani tak to nestačí, reklamy se válí všude kolem vchodu do domu a silný dánský vítr je roznáší po okolí.

With the arrival of spring we have more and more ads in our postbox. Amount of ads overcame ads which came before Christmas. I weighted last package of ads and it weighted more then one kilogram. Danish letter boxes are huge, but it is not enough. Ads are laying everywhere around the entrance to our house and strong Danish wind is blowing them around.Letter boxes 100% full