April 15, 2013

#07. Elsinor

Hamletův hrad Elsinor je ve skutečnosti Kronborg ve městě Helsingør. Tady se ve středověku vybíralo mýtné za proplutí úžinou mezi Dánskem a Švédskem. Původně patřily Dánsku oba břehy úžiny. V 17. století už patřil druhý břeh Švédsku a v okamžiku, kdy americká loď odmítla zaplatit Dánsko o tučný příjem přišlo.

Hamlet´s castle Elsinor is actually Kronborg castle in the Helsingør city. On Kronborg, Danes collected the dues from ships which sailed through the sound between Denmark and Sweden. Owner of both sides of the sound was originally Denmark. But in the 17. century one side of the sound belonged to Sweden. When American ship refused to pay the dues, Denmark lost its rich income.


Kronborg castle