April 24, 2013

#16 Ptačí budky po třech týdnech / Nest boxes 3 week progress

Po třech týdnech sledování máme z 19 budek pro sýkorky rozestavěno 14 hnízd. Z toho 3 jsou hotová a čekáme na první vejce. Jen do jedné budky se žádný pták nepodíval. Některá hnízda sýkorky postavily během jednoho týdne a některá se staví pomalu, že by rozdíl mezi koňadrami a modřinkami?

After three weeks of monitoring nest boxes we have 14 from 19 nests in progress. Three are already built and we are waiting for the first eggs!. There is only one empty nest box, which haven´t been visited by a bird. Some of nests were built in one week and some of them are built slowly. Should it be the difference between big tits and blue tits? 

Progress of our nests after tree observations. Small dots is poo from birds, who have slept in boxes.  Black filled boxes are in progress from 1/4 to 4/4. And NL means, that nest is lined by hair and prepared for eggs.