April 20, 2013

#12. Podmáčený les / Waterlogged forest

V okolí Odense jsou všechny lesy podmáčené. Nejspíš za to může špatně propustná zemina a také zemědělství. Dánsko se od středověku živilo hlavně zemědělskou produkcí, těžký průmysl tu nikdy nebyl a tak se všechna suchá půda proměnila na pole a lesy zůstaly jen v mokřadech, kde se nic pěstovat nedalo.

All forests around the Odense are waterlogged. The main reason is probably poorly permeable soil and agriculture. From middle ages is the main Danish source of livelihood agriculture. There has never been heavy industry in Denmark and all dry land has been changed to the fields. Forests remained only in wetlands, where was not possible to grow anything.


Watterlogged forest in spring