April 21, 2013

#13. Usedlosti / Farms

Spíše než velkými městy je Dánsko pokryto zemědělskými usedlostmi. Takovou usedlost tvoří dvůr do čtverce obklopený obytnými a hospodářskými budovami a poli. Po 500 metrech je další usedlost, za dalších 500 m další. Tady to opravdu není na chození pěšky, do obchodu se dostanete buď na kole nebo nejčastěji autem.

Denmark is rather then by big cities covered by farms. Such a farm is formed by a rectangular yard surrounded by residential buildings, outbuildings and farm lands. After 500 meters is another farm and after next 500 m is next farm... this is not a good place for going on foot. To the supermarket you will get by a bike or mostly by a car.

Typical Danish farm